Videos

Saison 2019

Grimma - 10. Platz

Eutin - 13. Platz

Hannover - 10. Platz

Gütersloh- 8. Platz

Saison 2017

Grimma - 12. Platz

Verl - 7. Platz

Eutin - 6. Platz

Gütersloh- 7. Platz